Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jelaskan puncak kejayaan peradaban islam pada masa khilafah Bani Abbasiyyah!

Jelaskan puncak kejayaan atau zaman keemasan (golden age) peradaban islam pada masa khilafah bani abbasiyyah; dan kemukakan 4 (empat) faktor utama yang menyebabkan kemajuan peradaban islam pada masa itu.

1. pengetahuan di Abbasiyah bisa ditemukan di Baitul hikmah yaitu perpustakaan terbesar di Baghdad yang berisi ilmu pengetahuan dari Yunani Persia dan Arab.

2. kekuatan Abbasiyah sangat hebat dan di puncak kejayaan mereka di masa Khalifah Al ma,Mun Ar Rasyid dan Harun Ar Rasyid.

3. penemuan dunia ada yang dihasilkan oleh Baghdad seperti ilmu astronomi dan lain lainnya bahkan diakui di dunia.

4. astronomi sangat berkembang saat Khalifah ma,Mun Ar Rasyid yang memunculkan teori bumi datar

puncak kejayaan peradaban islam


Pelajari: Kemajuan yang diraih masa Dinasti Abbasiyah

Supriyadi Pro
Supriyadi Pro Nama asli saya Supriyadi dan populer Supriyadi Pro. Saya seorang Expert wordpress developer freelancer, content writer, editor. Memiliki minat besar pada dunia teknologi, sains, seni budaya, social media, dan blogging. Saya kelahiran suku Jawa, di Wonogiri, Jawa Tengah yang ahli bahasa Jawa dan seni gamelan. Silahkan hubungi saya lewat laman yang telah disediakan atau kunjungi website profil saya di https://supriyadipro.com