Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kepribadian Abu Bakar as Siddiq yang patut dicontoh

Abu Bakar terkenal sebagai seorang yang berbudi luhur, rendah hati, dermawan, ikhlas, pemberani dan pandai berbicara di depan umum. Ia memiliki badan kurus, mata tajam, kulit putih, rembutnya lebat, dan keningnya lebar.

Ia seorang yang kaya raya dan dermawan, sangat menyayangi anak yatim dan fakir miskin, namun kehidupannya tetap sederhana. Ia banyak memberikan hartanya untuk kepentingan kemajuan Islam.

Abu Bakar as Siddiq membebaskan beberapa budak yang disiksa oleh majikannya karena ketahuan memeluk agama Islam. Mereka itu adalah Labibah budak dari Bani Muammal bin Habib Ady, Abu Fukaihah budak dari Sofyan bin Umayah, Amir bin Fuhairah budak dari Thufail bin Abdullah, Bilal bin Rabah budak dari Umayah bin Khalaf. Mereka dibeli oleh Abu Bakar dengan harga tinggi dari majikan mereka. Selanjutnya oleh Abu Bakar mereka dibebaskan. Bilal bin Rabah akhirnya diangkat menjadi muadzin oleh Rasulullah.

Abu Bakar juga seorang yang lemah lembut namun pemberani, ketika masuk Islam ia menyatakan ke-Islamannya secara terang-terangan. Ia tidak takut kepada orang-orang Quraiys karena ia telah masuk Islam.

Abu Bakar as Siddiq adalah orang pertama yang mengajak orang-orang Quraiys masuk Islam secara terang-terangan. Walaupun akhirnya ia mendapat perlawanan dari kaum Quraiys hingga badannya terluka.

Ia juga menyelamatkan Rasulullah ketika leher beliau dijerat dengan tali oleh Uqbah bin Muith pada waktu salat. Ia mengetahui hal ini dan langsung melarang Uqbah bin Muith agar tidak mengganggu Rasulullah. Uqbah melawan abu Bakar dan terjadilah perkelahian di antara keduanya, Abu Bakar pun sampai terluka.

Karena kepandaian dan pengetahuan yang dimiliki Abu Bakar sangat luas, Rasulullah sering meminta pendapatnya dalam memutuskan suatu perkara dan Abu sering dimintai pendapat oleh kaum muslimin semasa hidupnya.

Selain itu, Abu Bakar juga terkenal pandai bicara di depan umum. Ia paling mengerti tentang Al-Quran dan paling baik bacaannya, sehingga Rassulullah memberi kepercayaan kepadanya untuk menjadi Imam salat bagi sahabat yang lain dan menggantikan Rasulullah pada saat beliau sakit.

Baca juga sejarah Islam: Riwayat hidup Abu Bakar as Siddiq yang hartawan dan dermawan
Supriyadi Pro
Supriyadi Pro Nama asli saya Supriyadi dan populer Supriyadi Pro. Saya seorang Expert wordpress developer freelancer, content writer, editor. Memiliki minat besar pada dunia teknologi, sains, seni budaya, social media, dan blogging. Saya kelahiran suku Jawa, di Wonogiri, Jawa Tengah yang ahli bahasa Jawa dan seni gamelan. Silahkan hubungi saya lewat laman yang telah disediakan atau kunjungi website profil saya di https://supriyadipro.com